Tiráž

Euroregion Elbe-Labe

Svazek obcí
Euroregion Labe
Velká Hradební 2
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 411198002

informace--at--euroregion-elbe-labe.eu

Ručení za obsah stránek

Snažíme se o to, aby obsah těchto stránek byl vždy aktuální. I přes svědomité zpracování je ručení vyloučeno.
Jako poskytovatelé služeb jsme dle § 7 odst. 1 TGM zodpovědní za vlastní obsah stránek podle platných zákonů.
Podle § 8 až 10 TGM však jako poskytovatelé služeb nejsme povinni dohlížet na zprostředkované nebo uložené cizí informace. Při zjištění porušení práv budou takové informace neprodleně odstraněny. Ručení přebíráme až v okamžiku zjištění možného porušení práv.

Zdroj: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsah na odkazovaných stránkách je zodpovědný příslušný poskytovatel a provozovatel. Za obsah a správnost informací na odkazovaných webových stránkách cizích poskytovatelů neručíme.
Odkazované webové stránky byly v okamžiku instalace odkazu přezkoumány na možné porušování práv A TOTO NEBYLO ZJIŠTĚNO.
V případě zjištění porušení práv budou odkazy na tyto stránky neprodleně odstraněny.

Zdroj: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de

Programové a technické provedení

AMC World Technologies GmbH